Woonvoorzieningen

Een woonvoorziening kan bestaan uit:
 • Een woningaanpassing
  U kunt hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente, als u door een beperking geen normaal gebruik kunt maken van uw
  woning. Een indicatiesteller bepaalt namens de gemeente Lelystad of u hiervoor gecompenseerd wordt door verstrekking
  van een woningaanpassing. Het betreft aanpassingen als: traplift, tillft, verhoogd toilet, douchestoel/douchebrancard, het
  rolstoelvriendelijk maken van de woning, etc.  Kleine aanpassingen als eengripskranen, thermostatische kranen, antislip-
  vloeren en beugels in doucheruimte en toilet worden niet vergoed.
 • Tijdelijke huisvesting als u tijdens aanpassing van uw woning er niet in kunt verblijven
 • Onderhoud, keuring en reparaties van woningaanpassingen
 • Verwijdering van woningaanpassingen
 • Een verhuiskostenvergoeding.
  Als het aanpassen van uw woning niet mogelijk of duurder is dan €10.000 dient verhuizing naar een geschikte woning
  plaats te vinden. Mensen met een inkomen tot 150% van de geldende bijstandsnorm komen in aanmerking voor een
  verhuiskostenvergoeding in de vorm van een Persoons Gebonden Budget met dien verstande dat de hoogte van dat
  PGB wordt verlaagd met 2% voor elke percent dat uw inkomen hoger is dan 120% van de geldende bijstandsnorm.
  (Voorbeeld: uw inkomen komt uit op 132% van de bijstandsnorm. Het bedrag van de PGB wordt dan verlaagd met:
  132% minus 120% = 12% maal 2 = 24%)
 • Een woningaanpassing kan in natura of via een Persoons Gebonden Budget (PGB) worden verstrekt

 MEER INFORMATIE