Wat doen wij en wie zijn wij?

De Wmo Cliëntenraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het Wmo-beleid.  Als resultaat van onderling overleg geeft de Wmo-raad schriftelijk een advies aan het college van B & W over het betreffende onderwerp in de vorm van:
 
  • Gevraagde adviezen: De Wmo Cliëntenraad ontvangt een Wmo-beleidsvoorstel van het college en brengt een zwaarwegend advies uit. Het college neemt het advies over of geeft aan waarom zij dat niet doet. Het Wmo-beleidsvoorstel gaat inclusief het advies naar de gemeenteraad. De gemeente-raad neemt het besluit over het beleid.
  • Ongevraagde adviezen: De Wmo Cliëntenraad signaleert problemen bij de uitvoering en/of formuleert verbeterpunten t.a.v. de Wmo en brengt hierover een ongevraagd advies uit aan het college. Het college reageert op het ongevraagde advies.

    Voor een uitgebreid overzicht van gevraagde en ongevraagde adviezen klikt u hieronder op:
  
 
De werkwijze van de Wmo Cliëntenraad: 
De Wmo Cliëntenraad Lelystad vergadert plenair elke 3e woensdag van de maand van 10.00 tot 12.30 uur. De adviezen worden
voorbereid in varierende werkgroepen van enkele leden van de Wmo Cliëntenraad.  De werkgroepen komen bijeen bij de leden
thuis. De werkwijze is vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement. 

De leden van de Wmo Cliëntenraad Lelystad:
De leden van de Wmo Cliëntenraad Lelystad zijn bij voorkeur ervaringsdeskundigen.
Zij vertegenwoordigen een doelgroep en zijn voorgedragen door plaatselijke belangenorganisaties. 
Deze informatie vindt u in de ledenlijst:  klik hieronder op: