Vrijwilligers in de zorg

 
Welzijn Lelystad: Vacaturebank vrijwilligers: Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de zorg. Organisaties zoals de onderstaande kunnen hier hun vacatures melden. Mensen die vrijwilligerswerk in de zorg overwegen kunnen hier terecht voor informatie, advies en bemiddeling.                            www.welzijnlelystad.nl/vrijwilligers/vacaturebank
 
Welzijn Lelystad: De eigen vrijwilligersprojecten  van Welzijn Lelystad: www.welzijnlelystad.nl/informele_zorg/word_zorgvrijwilliger
Aanmeldingen en hulpvragen worden opgevangen bij het Meldpunt Vrijwilligerszorg, telefoon: (0320) 707159  
 
IDO: Interkerkelijk Diaconaal Overleg Lelystad. Er is divers vrijwilligerswerk, zoals: gastvrouw/gastheer bij de inloophuizen, werk bij de voedselbank, bij de schuldhulpverlening, etc. etc.     Zie de website:  www.ido-lelystad.nl
 
Humanitas. Landelijke vrijwilligersorganisatie.  Plaatselijk: Humanitas afd. Lelystad/Dronten.
                                                                           Er zijn veel activiteiten  te vinden op:  www.humanitas-lelystad-dronten.nl
 
Het Nederlandse Rode Kruis:  Er zijn 3 vrijwilligersactiviteiten: Welfare (sociale contacten), Vakantieprojecten en de Telefooncirkel  (dagelijks onderling telefonisch contact voor alleenwonenden).  Algemene gegevens: www.rodekruislelystad.nl
 
Nationale vereniging de Zonnebloem: Landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor chronisch zieken en fysiek beperkte mensen, met o.a. sociale contact-activiteiten en vacantie-activiteiten. De Zonnebloem verdeelt Lelystad geografisch in: de Zonnebloem-Oost, -Midden en -West. Kijk hiervoor onder: afdeling zoeken op de website:  www.zonnebloem.nl
                    Midden: http://lelystad-midden.zonnebloem.nl
 
Unie Van Vrijwilligers. Landelijke vrijwilligersorganisatie. Activiteiten: Praktische zorg en ondersteuning bij instellingen en individuele hulpvragers. De invulling ervan is divers en afhankelijk van plaatselijke instellingen.                               Alg. website: www.uvvnet.nl
De instellingen in Lelystad:   MC Zuiderzee, de Uiterton en de Hanzeborg 
                     
Coloriet:    In Flevoland een grote aanbieder van diensten betreffende wonen, welzijn en zorg. In Lelystad zijn er drie lokaties met vrijwilligersactiviteiten:  De Hoven, Laarhof en Laarstaete.     Kijkt u op: www.coloriet.nl
 
Slachtofferhulp Nederland:     Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk kijkt u op:  www.slachtofferhulp.nl