2  
  Maatwerkvoorzieningen
   Een Maatwerkvoorziening bestaat uit een op behoeften en mogelijkheden van een persoon afgestemd
   geheel van diensten, hulpmiddelen,woningaanpassingen en andere maatregelen t.b.v. zelfredzaamheid,
   participatie en beschermd wonen. Aan de linkerzijde van deze pagina zijn de maatwerkvoorzieningen
                          vermeld en aan te klikken. Om in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening dient men zich
                          mondeling, schriftelijk of per e-mail aan te melden bij een van de vier Sociale Wijkteams in de stad. 
                          Na een bezoek bij u thuis wordt er in overleg met u een ondersteuningsplan gemaakt.  Aan de hand
                          daarvan zal de gemeente beschikken of u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, 
 
 
                       Algemene Voorzieningen
                      Een algemene voorziening bestaat uit een aanbod van diensten of activiteiten dat toegankelijk is zonder
                        vooorafgaand onderzoek naar behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruiker.
                        In ieder geval hebben gemeenten de opdracht om een kostenloze Algemene Voorziening voor
                        cliëntondersteuning te realiseren, waar burgers informatie en advies over vraagstukken van
                        maatschappelijke ondersteuning en hulp bij het verkrijgen daarvankunnen ontvangen. In Lelystad
                        wordt dit gerealiseerd via de vier wijkinfopunten waarin bovendien de sociale wijkteams bereikbaar zijn.
                        Naast bekende activiteiten van de Stichting Welzijn Lelystad, zoals de buurthuizen en scootmobielpools,
                          is er maatschappelijke opvang door het IDO en het Leger des Heils en tevens ondersteuning door
                          vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas en activiteitengroepen vanuit de buurthuizen.