Vervoersvoorzieningen

U kunt hiervoor een aanvraag doen als u door een beperking geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer.  Het Sociaal Wijkteam bepaalt namens de gemeente Lelystad of u gecompenseerd wordt door de verstrekking van een vervoersvoorziening.
Een vervoersvoorziening kan bestaan uit:
 
  • Collectief aanvullend vervoer: Een pas voor de Regiotaxi Flevoland. Verstrekking in natura.  Eigen bijdrage € 1,50 per rit . Ouders, partners en/of kinderen (t/m 12 jaar) en wonend op hetzelfde adres kunnen tegen hetzelfde tarief meereizen. Een begeleider kan gratis meereizen indien u zonder die begeleiding niet kunt reizen of indien u zich op de plaats van bestemming niet zelfstandig kunt verplaatsen.
  • Een PGB voor kosten van vervoer. De financiele tegemoetkoming voor vervoer wordt slechts in zeer bijzondere situaties verstrekt en gemaximeerd volgens de vergoedigenlijst
  • Een (12 km) scootmobiel. Kan worden verstrekt indien de aanvrager niet in staat is zich geheel zelfstandig en in eigen tempo over een afstand van 300 meter te verplaatsen.          Verstrekking in Natura of als PGB
  • Een gesloten buitenwagen; kan worden verstrekt wanneer de aanvrager met aantoonbare beperkingen door ziekte of gebrek geen gebruik kan maken van een scootmobiel.           Verstrekking in Natura of als PGB
  • Een andere, speciaal voor de doelgroep bedoelde vervoersvoorziening, b.v. een driewielfiets of speciale voorzieningen voor kleine kleine kinderen zoals kruiphulpmiddelen en aangepaste buggies. Geen voorziening kan worden verleend voor de aanschaf van een een tandem of een fiets met hulpmotor.  Verstrekking in Natura of als PGB
  • Aanpassing van een auto                                            Verstrekking in Natura of als PGB 
 
 MEER INFORMATIE