Rolstoelen

MEER INFORMATIE Na aanmelding bij het Sociaal Wijkteam in uw wijk dient u de aanvraag voor een rolstoel in. Het wijkteam bepaalt
via een indicatieprocedure of u een beschikking ontvangt van de gemeente Lelystad voor de verstrekking van
een rolstoel.
 
Vormen van rolstoelvoorziening:
a.  Een handbewogen rolstoel;
b.  een electrische rolstoel;
c.  een sportrolstoel.
 
Wijze van verstrekken:
Zowel de handbewogen rolstoel als de electrische rolstoel kunnen verstrekt worden in natura of in de vorm van
een PGB. Een PGB voor beide voorzieningen is mede bestemd voor de aanschaf, het onderhoud, de reparaties
en de aanpassingen.
 
Sportrolstoel:
De voorziening voor een rolstoel wordt maximaal eenmaal per vier jaar verleend, tenzij de eerdere noodzaak
van de voorziening een gevolg is van omstandigheden, die de aanvrager niet verweten kunnen worden. 
 
Wanneer u in een verpleeghuis verblijft komt u niet in aanmerking voor een rolstoel van de gemeente.
 
 MEER INFORMATIE