Mensen met psychische of psychosociale problemen

 
Onderstaande organisaties zijn gericht op informatie en/of belangenbehartiging en ondersteuning:
   
(Voor meer incidentele ondersteuning is er het algemeen maatschappelijk werk van MDF: www.mdflevoland.nl )
 
Anoiksis: Landelijke vereniging voor mensen met chronische psychosen of schizofrenie.    Website:      www.anoiksis.nl
                  Plaatselijke afdeling: onbekend.
 
Ypsilon:   Vereniging van familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose.           Website:  www.ypsilon.org
                  Regionaal:                            Contactadressen in de regio vindt u op www.ypsilon.org/midden-en-noord-flevoland
 
STIP GGz: Steun- en Informatiepunt GGz. Belangenbehartiging, informatie en ondersteuning.           www.stip-flevoland.nl
                   Klik hier op "Lelystad" om alle gegevens van STIP Lelystad in te zien.
 
Kwintes: Geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Klik voor algemene gegevens op    www.kwintes.nl
                  Dagactiviteiten in Lelystad: ga naar  www.kwintes.nl/kaart en kies daar onder "alle locaties" voor: Lelystad
 
GGz Centraal:  Behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met psychische problemen: www.ggzcentraal.nl  
                In Lelystad zijn er 6 locaties.   Voor informatie, kies Lelystad op: www.ggzcentraal.nl/ons+werkgebied/plaatsen 
 
Triade:   Regionale organisatie voor mensen met een verstandelijke, meervoudige, of  psychosociale beperking. Hulp en
               ondersteuning van volwassenen, kinderen met ontwikkelingsachterstand en gezinnen met ernstige problemen.
               De stichting Triade is gevestigd in Lelystad, Waagstraat 1, Tel: 0320 280925,  Website: www.triade-flevoland.nl