Ondersteuning thuis

Het gaat om extra ondersteuning van mensen om zelfstandig te kunnen blijven functionneren. 

Ondersteunig thuis draagt bij aan de versterking of behoud van de zelfredzaamheid en de eigen regie van de aanvrager.

Wanneer de uitvoering hiervan plaats vindt in de vorm van zorg in natura laat de gemeente vrijheid aan de gecontracteerde aanbieder hoe zij diensten of producten inzet.
 
Het betreft hierbij in ieder geval de volgende onderdelen:
a. ondersteuning bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie
b. ondersteuning bij praktische vaardigheden/handelingen t.b.v. de zelfredzaamheid.
c. het bieden van toezicht
d. het oefenen met het aanbieden van structuur, voeren van regie en het uitvoeren van
    handelingen die behoud of versterking van zelfredzaamheid ten doel hebben.
                
De volgende partijen zijn als hoofdaannemer geselecteerd voor de ondersteuning thuis:
•Kwintes:   Ondersteuning thuis voor inwoners van de stadsdelen Zuidoost en Zuidwest
•Woonzorg Flevoland:  Ondersteuning thuis voor inwoners van de stadsdelen Noordwest en Noordoost
                                                                                         
 
 MEER INFORMATIE: