Steunpunt Mantelzorg Lelystad

 
Landelijk:
Uitgebreide professionele informatie m.b.t. mantelzorg:   Expertisecentrum Mantelzorg: www.expertisecentrummantelzorg.nl
 
Lokaal:
Er zijn in Lelystad 2 organisaties actief met mantelzorg; beide aangesloten bij de landelijke organisatie Mezzo:  www.mezzo.nl,
Voor de regio is dat het Steunpunt Mantelzorg, ondergebracht bij het Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland.

Voor de gemeente Lelystad maakt Mantelzorg deel uit van een pakket aan activiteiten van de Stichting Welzijn Lelystad

Wat is mantelzorg?
Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor familie, vrienden of buren, die door problemen met hun gezondheid hulp nodig hebben. Mantelzorg kan voldoening geven, maar ook belastend zijn. Wanneer de zorg intensiever wordt of wanneer de dagelijkse werkzaamheden van de mantelzorger meer energie vragen kan het zorgen voor een ander erg zwaar worden  Welzijn Lelystad volgt de landelijke ontwikkelingen en houdt u daarvan op de hoogte middels regelmatige mailing.

Voor mantelzorgers organiseert Welzijn Lelystad allerlei activiteiten en groepsbijeenkomsten welke u in hun kalender kunt
vinden. Hiervoor gaat u naar de Home-pagina van de website:  www.welzijnlelystad.nl waar u klikt op: Kalender.

Meer specifieke informatie voor mantelzorgers vindt u op:  www.welzijnlelystad.nl  onder Informele Zorg.  
Bezoekadres Stichting Welzijn Lelystad:    Schans 19-09        telefoon 0320- 707159 
 
Beleidsontwikkelingen Mantelzorg Klik:  Nota informele Zorg Lelystad 2012-2016  
Een grooet aantal organisaties/partijen hebben zich verbonden door het gezamenlijk aanbieden van mantezorgondersteuning
in de vorm van  een: