Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf omvat logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week, voor mensen met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke,  lichamelijke of zintuigelijke handicap, ter ontlasting van de mantelzorger.
 
Indien er tevens een een maatwerkvoorziening wordt verstrekt in de vorm van Dagbesteding is dit maximaal twee dagdelen per etmaal, waarbij Ondersteuning thuis is uitgesloten.
 
Tenzij de aanvrager anders verzoekt, wordt de voorziening in beginsel verleend in de vorm van een PGB. 
 
 MEER INFORMATIE