Gebruikers maatschappelijke opvang

IrisZorg:    Zet zich in voor mensen die grip op hun leven kwijt zijn door verslaving aan alcohol, drugs of gokken
en/of door problemen op gebied van huisvesting en werk. Het gaat om jongeren, volwassenen en gezinnen.
                                                                                                                                                      Kies: www.iriszorg.nl
In Lelystad zijn er locaties voor Noodopvang, Begeleid zelfstandig wonen en voor Beschermd wonen.
                                                              Kies daartoe: Lelystad en zoeken op de website:       www.iriszorg.nl/adressen
 
Tactus Verslavingszorg: Voorlichting over- advies en ondersteuning bij- gebruik van vrijwel alle verslavende                stimulerende middelen. Begeleiding vindt plaats vanuit de plaatselijke locatie; voor een aantal situaties kan dat ook via een Internetbehandeling. Gegevens over locatie Lelystad: klik op de kaart op Lelystad op de website:    www.tactus.nl
 
Leger de Heils: Heeft twee locaties in Lelystad:
Locatie Maerlant: Dag- en nachtopvang voor daklozen, tevens Winteropvang voor daklozen, etc.
                              Kies Vestigingen, daarna: Lelystad-Maerlant op de website:   http://cwzwflevoland.legerdesheils.nl
Locatie Jol: Vast & Verder: Beschermd wonen voor jongeren met een complexe problematiek.
                              Kies Vestigingen, daarna: Lelystad-Jol op dezelfde website.
 
Stichting IDO:  Interkerkelijk Diaconaal Overleg. Het is een koepelorganisatie boven 4 werkstichtingen, waarin
opvang en/of hulpverlening plaatsvindt aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. klik: www.ido-lelystad.nl
De 4 werkstichtingen zijn op de homepagina gemakkelijk te vinden en aan te klikken. Het zijn:
                 de stichting IWW met het Inloophuis Waterwijk,         de stichting ISL met de schuldhulpverlening
                 de stichting Wijzer met Inloophuis Open Veste   en   de stichting De Korenaar met de voedselbank
 
Vereniging Ongekend Sterk Lelystad: is lid van de koepelvereniging Samen Ongekend Sterk Flevoland. De koepelvereniging kent o.a. een werkgroep vz/mo/vo, bestaande uit ervaringsdeskundigen uit de verslavingszorg, maatschappelijke-en vrouwenopvang uit heel Fevoland. De werkgroep is opgericht als adviesorgaan voor Almere-Centrumgemeente, die als taak heeft het beleid voor OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg), ambulante verslavingszorg en maatschappelijke- en vrouwenopvang voor heel Flevoland vast te stellen.
De taakstelling van de plaatselijke verenigingen is hoofdzakelijk adviserend; leden in Lelystad maken o.a. deel uit van de Wmo Cliëntenraad Lelystad.