Een schoon en leefbaar huis.

In de vorige (2014) aanpak werd huishoudelijke ondersteuning geboden op basis van het aantal
geïndiceerde uren. De maatwerkvoorziening Schoon en leefbaar huis gaat uit van een ander systeem.
De belangrijkste kenmerken van dit systeem zijn:
 
- Er is sprake van resultaatfinanciering. Er wordt afgerekend op basis van het aantal schone en
leefbare huizen en niet op basis van het aantal geleverde uren.
 
- De klant krijgt een beschikking waarin staat dat hij/zij aanspraak kan maken op een schoon en
leefbaar huis (het aantal uren e.d. wordt hier niet meer in genoemd).
 
- De aanbieder krijgt per cliënt een vast bedrag.
 
- De aanbieder levert maatwerk, afhankelijk van de situatie van de cliënt en van de woning.
De omvang van de inzet kan van klant tot klant verschillen. De leverancier vult in overleg met de
klant (en diens mantelzorger) het werkplan in (hoe vaak komt men en wat wordt er gedaan).
Dit kan van klant tot klant verschillen. De klant heeft zo belangrijke inbreng bij de invulling van
het resultaat.
- De gemeente zorgt voor een goed systeem van kwaliteitscontrole.
 
MEER INFORMATIE