begeleide Dagbesteding

Dagbesteding is een dagprogramma met een accent op begeleiding in groepsverband, gericht op het bijhouden en ontwikkelen van vaardigheden en het ontlasten van de mantelzorger. Voor cliënten met een zwaardere ondersteuningsbehoefte kan de dagbesteding samengaan met enige vorm van behandeling en/of persoonlijke verzorging.

Aandachtsgroepen:                                                           Aanbieder Dagbesteding:
 
a. Ouderen,                                                                          Woonzorg Flevoland
b. mensen met een lichamelijke beperking,                              InteraktContour
c. mensen met een (licht) verstandelijke beperking,                  Triade        
d. mensen met een psychiatrische aandoening,                         Kwintes
 
Voorwaarden voor dagbesteding in de vorm van een PGB:
 
1. Dagbesteding vindt niet plaats op het woonadres van de aanvrager
2. Dagbesteding wordt geboden door een daartoe gecertificeerde instelling
3. Een niet gecertificeerde aanbieder dient hiervoor expliciet toestemming te verkrijgen van het college van B&W. 
 
 MEER INFORMATIE