Omhoog

Alle vergaderingen 2016

agenda: reacti college op ons advies; uitvoeringsplan 2017;

Agenda: nieuw lid; terugblik symposium; monitor sociaal domein 2016;

Agenda: concept uitvoeringsplan Wmo 2017; mijn kwaliteit van leven; conceptverslag cliëntenraad Jeugdraad;

Agenda:"uitspraken Centrale Raad van Beroep;terugblik Rekenkamer; overleg Wmo raden Flevoland; werkboek voor mantelzorger;

Agenda: brief consequenties veranderde leeftijdsopbouw, antwoord gemeente op PGB indicaties, reactie uitvoeringsplan vrouwenopvang, terugblik Osol

agenda;  ongevraagd advies Jeugdhulp, voorstel gezamenlijk advies Wmo en Jeugdraad,

agenda monitor sociaal domein, concept krant welzijn

Agenda; wijziging penningmeester; terugblik werkgroep Wmo en Jeugdraad; tevredenheidsonderzoek.

Agenda: terugblik overleg met Jeugdraad; resultaat onderzoek huishoudelijke ondersteuning;gesprek met Willem van Laar;

Agenda: de voorzitter vertrekt per mei; terugblik Wmo en jeugdraad over PGB; overleg samenwerking adviesraden; veranderingen in 2016 dienstencheques;

agenda, conceptadvies beleidsplan wonen, welzijn en zorg in Lelystad 2016-2020, vaststellen huishoudelijk reglement, bespreking Lelystadse monitor sociaal domein

 
 
Powered by Phoca Download