Omhoog

Alle vergaderingen 2015

Agenda: Formuleren advies betr. Uitvoeringsplan Wmo 2016, Toekomst integrale advisering sociaal domein + samenstelling werkgroep,
 Presentatie door Maria van den Bremer betreffende:  TSN, HV2 beleid, Uitvoeringsplan 2016, Gezinswoningen met bewoner  met een beperking, Dienstenvouchers, div. 
Agenda: Veranderingen in de zorg "Kortdurend Verblijf", Samenvatting vorige bijeenkomst advisering t.a.v. het Sociaal Domein> de Wmoraad gaat in 3 groepen brainstormen over de structuur van een nieuw te vormen Raad.
Agenda: Brief TSN Thuiszorg over "Code verantwoordelijk marktgedrag", Anne Burgers (CMO) brainstorm evaluatie gemeentelijke adviesraden (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en het GOL)
Agenda: Veranderingen in de zorg, Informatie nog juist?, Vormen tot één raad?, Wie wil Wmo-raad en Jeugdraad in één raad?, beheer website, Huishoudelijk regelement, stand van zaken vouchers, Hoe loopt herindicatie PGB?
Agenda: Regionaal kompas & scan inzake centrumgemeente Almere, stapeling van Eigen Bijdragen, CMO: oproep deelname enquête "mijn kwaliteit van leven met zorg", Beantwoording vragen over Huishoudelijke Hulp, Huishoudelijk Reglement en Rooster van aftreden.
Agenda: Concept voorstel FNV Lokaal cliënt ervaringsonderzoek, Transitiefonds (TSF) ingediende voorstellen, ASBO Benchmark onderzoek mantelzorgers, Brief Huishoudelijke Hulp Toelage en wijziging VNG budgetten, Presentatie Rita Borgijink steunpunt Mantelzorg stichting Welzijn.
Agenda: Opzeggingen lidmaatschap, Evaluatie "week van de zorg"16-23 maart, Advies aangepaste woningen, Rekenkamer Lelystad: onderzoeksopzet "sociale draagkracht in Lelystad"
Agenda: Reactie college op Cliëntervaringsonderzoek, Reactie College op Maatjes-plus project, Reactie op Besluit MOL,  Aangepaste Sociale huurwoningen m.b.t. eigen bijdrage woningaanpassing, Terugblik op overleg Wmoraden Flevoland, Maria van den Bremer en Marijke Bakelaar praten Wmoraad bij over stand van zaken t.a.v. Wmo in Flevoland.
Agenda: Week van de Zorg, Week van de Psychiatrie, Wmoraden-overleg, Cliëntenraad Woonzorg Flevoland, Terugblik PGB bijeenkomst Per Saldo, Overgangsrecht, Mantelzorgcompliment, Gemeentefolder Schoon en Leefbaar Huis, Presentaie woningbeleid Centrada door Richard Kooy en André van Schaik.
Agenda: Terugblik gesprek met wethouder, Voorbereiding ong. advies scootmobielen, Terugblik gemeenteraad beeldvorming Wmo beleidsplan en Jeugdhulpplan, Regionaal beleidsplan Beschermd Wonen, Ingelast stuk Anne Burgers CMO-maatjesproject, toelichting op geactualiseerd Besluit MOL door Robert Jan Timmermans. (jurist Soc. Zaken) 
 
 
Powered by Phoca Download