Omhoog

Alle vergaderingen 2014

Agenda: Terugblik bijeenkomsten "veranderingen in de zorg", Ervaringen keukentafelgesprekken achterban, Voorbereiden op advies Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Lelystad, Gezondheidsnota.

Agenda: Terugblik OSO-bijeenkomst 4 november, Taakverdeling bijeenkomsten "Veranderingen in de zorg" in de wijken.Terugblik gemeenteraad bezuinigingen, Keukentafelgesprekken, Jeugd en Gezinsteams, Monitoringprocedure met Cliëntervaringsonderzoek, Nagekomen stukken Sacha.

Agenda: Gezondheidsnota, Werkwijze MO-loket, Terugblik gemeenteraad beeldvorming Wmo Beleidsplan en Jeugdhulpplan,Informatie-update betreffende aanbestedingenetc, door Maria van den Bremer.
Agenda: Reacties gemeente op de adviezen van de Wmoraad m.b.t. Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning, dhr. Vermooten praat ons bij over Concern voor Werk.
 Agenda: Concept advies concept Verordening maatschappelijke ondersteuning incl. toelichting, Concept advies concept Uitvoeringsplan Wmo 2015, Concept advies concept Beleidsplan Jeugdhulp, Voorstellen voor het transitiefonds.
Agenda: Presentatie Desirée Huilmand gemeente Lelystad geeft toelichting op plannen en stand van zaken Jeugdhulp, terugblik lunch met wethouder, samenstelling van werkgroepen Jeugdbeleidsplanen Wmo-Verordening-Beleidsplan-Uitvoeringsplan, Contact met achterban.
Agenda: Terugblik Respijthuis-bijeenkomst, Toelichting van Maria van den Bremer betreffende Huishoudelijke Hulp, inkoop Ondersteuning Thuis en Dagbesteding , Wmo door Tweede Kamer, Presentatie door Mijnderd Vlug: voorzitter GOL.
Agenda: Terugblik op OSOL-bijeenkomst dd 6 mei, Raadsprogramma 2014-2018 "Lelystad transformeert", Concept Openbaar Vervoer visie Provincie Flevoland, Terugblik bijeenkomst dd 13 mei over aanbesteding Dagbesteding en Ondersteuning Thuis, Presentatie door Ruud Stevens vanTriade over de gevolgen van de transities.
Agenda: Terugblik op bijeenkomst met Rebelgroep op stadhuis betr. advies inkoop Ondersteuning Thuis en Dagbesteding, Bijeenkomst GOL in Hanzeborg betr. Veiligheid, Stappenplan doorontwikkeling Sociale Wijkteams, Pilot Wijkinfopunt in buurthuis Lelystad-Haven, Agenda 22, Verkenning Respijtzorgvoorziening in Lelystad, Presentatie Yvonne Ruigrok van Indigo betr.de gevolgen voor Ggz door de transitie AWBZ-Wmo.
Agenda: Terugblik op "Zorgcafé Jos Koenders", Politieke bijeenkomst Hanzeborg over de transities, Vervoersbijeenkomst Dronten, Bijeenkomst ondertekening mantelzorgconvenant Lelystad, Bijeenkomst in Pijler betr. inkoop Ondersteunende Begeleiding en Dagbesteding, Politieke standpunten over de Zorg.
Agenda: Discussie over event. oprichting platform GOL en Wmo Cliëntenraad, Mantelzorgconvenant, Reactie college op adviezen kadernota's AWBZ/Wmo en Jeugdwet, Vragen/antwoorden m.b.t. kadernota's door gemeenteraadsleden en college. Presentatie door Icare m.b.t. de Wijkteams.
Agenda: Vervolgprocedures Kadernota's, Financiële kaders transitiefonds Sociaal Domein, Presentatie  Buurtzorg door Jolande van Westing & collega.
 
 
Powered by Phoca Download