Wat houdt ons nu bezig?

Incidenteel vragen we uw aandacht voor speciale onderwerpen met een korte actualiteits-
periode zoals belangrijke bijeenkomsten of gebeurtenissen over de Wmo of het algemeen
welzijn. Deze mededelingen worden dan aan de rechterzijde van deze pagina getoond >>>
  
Ook in ruimer verband zijn we actief: de Wmo-raad oriënteert zich voortdurend op geplande
en aangekondigde landelijke veranderingen bij het beleid en de uitvoering van de Wmo.
Dat zijn actualiteiten die zich over een langere periode kunnen uitstrekken. Oriënterende
publicaties daarover tonen we vanuit ons Documenten Archief:  Klik op: Actuele Publicaties 
 
Actualiteit is in de Wmo-raad een relatief begrip; een bepaald onderwerp wordt actueel
zodra er een advies wordt gevraagd, of wanneer we op eigen initiatief een ongevraagd
advies uitbrengen. Dat onderwerp blijft actueel, zolang er nog niet wederzijds afdoende is
gereageerd op ons advies. Dat kan maanden duren; soms meer dan een jaar.....

                                           Thans in behandeling:
 
 De Wmo Cliëntenraad is op gesplitst in 3 werkgroepen i.v.m. beleidsvoornemens die op
 korte termijn in behandeling komen. Het betreft:
 
 1.  Jeugdzorg,    
 
 2.  Extramurale Begeleiding:  Transities AWBZ/Wmo
 
 3   Mantelzorg
 
Ter oriëntatie: Klik op:Publicaties: Transities AWBZ/Wmo. Jeugdzorg